معرفی مرکز

مركز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان (ZDRC) پس از تصویب در شورای عالی و تحقیقاتی و تشریح اساسنامه آن از سال ۱۳۹۸ دردانشگاه علوم پزشكی زاهدان بنیان نهاده شد و با استفاده از امكانات آزمایشگاه جامع این دانشگاه شروع به كار نموده است. همچنین اختصاص ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی طبیعی دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای پژوهش های این مرکز، با موافقت اعضای هیئت مدیره تایید شد. این مركز با هدف ارتقا و اعتلای سطح علمي در حوزه علوم دارويي، با ۵ نفر اعضای هیئت علمی شروع به كار نموده و در حال حاضر تعداد ۳ نفر اعضای هیئت علمی تمام وقت، ۲ نفرعضو هیئت علمی پاره وقت كه بر اساس برنامه استراتژیك ۵ ساله مركز و در راستای چشم انداز و مأموریت تعیین شده كه به تصویب شورای عالی پژوهشی مركز رسیده است مشغول به تحقیق می باشند. اعضای هیئت علمی این مركز دارای تخصص های داروشناسی و بیوشیمی پزشکی و فیزیولوژی می باشند.

هدف اصلی ZDRC کمک به پیشرفت علوم دارویی و ارتقا جایگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از طریق انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم دارویی و در نهایت بهبود و تامین نیاز های دارویی این منطقه از کشور می باشد. گسترش علاقه به تحقیق در میان دانشجویان، استخدام و حمایت از محققان در انجام پژوهش ها، ارتقا روش های تحقیق و آموزش و همکاری با صنایع برای انجام مطالعات کاربردی برای حل مشکلات موجود در کشور از دیگر اهداف مهم ZDRC می باشند.

 


محتوای مرتبط